Các phòng tập Yoga ở Hải Phòng

 • Thông tin đang được cập nhập
 • Thông tin đang được cập nhập
  • Phòng tập Yoga - Số 171 Trung Trực - Hải An - Hải Phòng
   Sáng Thứ 2 - 4 - 6 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Thứ 3 - 5 - 7 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Chiều Thứ 2 - 4 - 6 15h - 16h30 17h30 - 19h
   Thứ 3 - 5 - 7 15h - 16h30 17h30 - 19h

  • Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin Kiến An
   Số 167 Trần Thành Ngọ - Kiến An - Hải Phòng
   Mrs Hàm Hương: 0978 259 275
   Sáng Thứ 2 - 4 - 6 5h - 6h 6h15 - 7h30
   Thứ 3 - 5 - 7 5h - 6h 6h15 - 7h30
   Chiều Thứ 2 - 4 - 6 16h - 17h15 17h30 - 18h45
   Thứ 3 - 5 - 7 16h - 17h15 17h30 - 18h45

  • Phòng tập Yoga nhà văn Hóa khu chung cư Bắc Sơn - Kiến An - Hải Phòng
   Mrs Hàm Hương: 0978 259 275


   Sáng Thứ 3 - 5 - 7 5h - 6h15
   Chiều Thứ 2 - 4 - 6 15h45 - 17h
   Thứ 3 - 5 - 7 15h - 17h
   Tối Thứ 3 - 5 - 7 20h - 21h15

 • Thông tin đang được cập nhập
  • Nhà Hát Lớn Thành Phố Hải Phòng
   Phòng tập Yoga - Khu nhà hành chính, Nhà Hát Lớn Bản đồ
   Sáng Thứ 2 - 4 - 6 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Thứ 3 - 5 - 7 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Chiều Thứ 2 - 4 - 6 15h - 16h30 17h30 - 19h
   Thứ 3 - 5 - 7 15h - 16h30 17h30 - 19h
   Tối Thứ 2 - 4 - 6 19h30 - 21h
   Thứ 3 - 5 - 7 19h30 - 21h

  • Cung Văn Hóa Thanh Niên Hải Phòng
   Phòng tập Yoga, tầng 2 khu nhà thi đấu đa năng
   Sáng Thứ 2 - 4 - 6 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Thứ 3 - 5 - 7 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Chiều Thứ 2 - 4 - 6 15h - 16h30 17h30 - 19h
   Thứ 3 - 5 - 7 15h - 16h30 17h30 - 19h

  • Phòng tập Yoga Phương Lưu
   Số 5 Đỉnh Vàng - P.Đông Khê - Q.Ngô Quyền, Hải Phòng Bản đồ
   Sáng Thứ 2 - 4 - 6 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Thứ 3 - 5 - 7 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Chiều Thứ 2 - 4 - 6 15h - 16h 16h - 17h15 17h30 - 19h
   Thứ 3 - 5 - 7 15h - 16h 16h - 17h15 17h30 - 19h

 • Thông tin đang được cập nhập

Các phòng tập Yoga ở Quảng Ninh

  • Trung Tâm Văn Hoá Thể Thao Thành phố Cẩm Phả
   Mr Long: 0994 563 560
   Website: www.yogaquangninh.com
   Sáng Thứ 2 - 4 - 6 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Thứ 3 - 5 - 7 5h30 - 7h 7h15 - 8h45
   Chiều Thứ 2 - 4 - 6 15h - 16h30 17h30 - 19h
   Thứ 3 - 5 - 7 15h - 16h30 17h30 - 19h

 • Thông tin đang được cập nhập